Tulkkimies

Ammatinharjoittaja: Mika Leppänen
Tulkkina (amk) vuodesta 2002
Yrityksenä (toiminimi) vuodesta 2012


Asiakasryhmät: Kuurosokeat, kuurot, kuuroutuneet sekä huonokuuloiset ihmiset

Osaaminen:
Suomalainen viittomakieli, taktiili viittomakieli, viittominen rajoittuneeseen näkökenttään sekä lähelle. Opastaminen, kuvailu, haptiisit sekä sosiaaliset pikaviestit. Suomen kielen mukaan viitottu puhe. Puheen toisto sekä sormiaakkosviestintä. Vanhat sormiaakkoset.

Erityisosaaminen:
Kuurosokeus, metalli- ja sähköala, autot ja moottoripyörät, tietotekniikka ja ohjelmistot, LVI- ja talonrakennusala sekä kuljetus- ja huolinta-ala.

Tuotan palvelua yllä mainituille asiakasryhmille pääasiassa Kelan tulkkauspalvelun sopimuskumppanina.

> Lisätietoa Kelan tulkkauspalvelusta sekä tulkin tilaamisesta:
https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut

Yhteystiedot

mika@tulkkimies.fi
p. 040 746 6418
www.tulkkimies.fi
Y-tunnus: 2480979-5

Tämä saavutettava internet-sivu toimii yleisimmillä puheohjelmilla sekä pistenäytöillä.